Delivery & Installation

กรณีสั่งเฉพาะสินค้า

สำหรับสินค้าที่มีอยู่ใน Stock

จัดส่งด่วนภายในวัน
กรณียืนยันการจัดส่งก่อนเวลา 12.00 น. (เที่ยงวัน)
และพื้นที่จัดส่งอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฆล

จัดส่งภายในวันถัดไป
ผ่านจัดส่ง Kerry เช็คสถานะการจัดส่งได้ที่นี่
(ยกเว้นพื้นที่ห่างไกล เช่นเกาะหรือจังหวัดชายแดนต่างๆ)

สำหรับสินค้าอยู่ระหว่างการนำเข้า

กรุณาตรวจสอบวันที่สินค้าเข้าอีกครั้งกับฝ่ายข่าย

กรณีสั่งสินค้าพร้อมงานติดตั้ง

1. กรุณาสอบถามนัดเวลาช่างกับทางฝ่ายขาย
“Click Here LINE@”

2. กรุณาตรวจสอบความพร้อมโดยการกรอกแบบฟอร์ม
“Click Here”

Shipping การจัดส่งสินค้า

ประเภทสินค้า
พื้นที่
วิธีการจัดส่ง
ระยะเวลาจัดส่ง
ค่าใช้จ่าย
ซอง หรือ กล่องขนาดเล็ก
ต่างจังหวัด
ไปรษณีย์ (EMS)
1 วันทำการ
ฟรี
ซอง หรือ กล่องขนาดเล็ก
กทม.และปริมณฑล
เจ้าหน้าที่ QuickServ
0-1 วันทำการ (1)
ฟรี
กล่องขนาดใหญ่
กทม.และปริมณฑล
เจ้าหน้าที่ QuickServ
1 วันทำการ (2)
ฟรี
กล่องขนาดใหญ่
ต่างจังหวัด
บริษัทขนส่งตามพื้นที่ (3)
1 วันทำการ
ฟรี
กล่องขนาดใหญ่
นอกเมืองหรือเกาะ
บริษัทขนส่งตามพื้นที่ (3)
1-3 วันทำการ
ฟรี

บริษัทฯ มีบริการจัดส่งด่วน สั่งเช้าส่งเที่ยง สั่งบ่ายส่งเย็น รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายขาย

(1) บริการโดยเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ ระยะเวลาจัดส่งสินค้าที่แน่นอนกรุณาติดต่อฝ่ายจัดส่งอีกครั้ง เนื่องจากความล่าช้าในการจัดส่งอาจจะมาจากหลายตัวแปล เช่น สภาพอากาศ, สภาพการจราจร, ระยะทาง และ ปริมาณงาน

(2) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สินค้าที่มีการติดตั้ง Operation System และ/หรือ Configuration พิเศษ และ/หรือ สินค้าที่รออะไหล่บางส่วน

(3) หากท่านต้องการแนะนำ บริษัทฯ ขนส่งที่ท่านต้องการ กรุณาแจ้งฝ่ายขาย ในขั้นตอนการสั่งซื้อโดยทันที